Beyond《国粤语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE]

Beyond《国粤语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE]Beyond《国粤语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE]Beyond《国粤语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE]
Beyond国粤语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE]
CD: Beyond – 国语怀念金曲[CP50105-220]
01. 你知道我的迷惘    [0:05:15.00]
02. 不需要太懂    [0:04:21.50]
03. 曾经拥有    [0:04:21.25]
04. 大地    [0:04:23.38]
05. 心中的太阳    [0:04:32.12]
06. 光辉岁月    [0:05:02.50]
07. 岁月无声    [0:04:20.25]
08. 请你让我来决定我的路    [0:03:52.50]
09. 两颗心    [0:04:01.38]
10. 送给不懂环保的人    [0:03:59.12]
11. 破坏游戏的孩子    [0:04:02.63]
12. 今天有我    [0:03:24.25]
Beyond《国粤语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE]Beyond《国粤语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE]Beyond《国粤语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE]
CD: Beyond – 粤语怀念精选[CP50105-220]
01. 未曾后悔    [0:03:32.00]
02. 灰色轨迹    [0:05:27.13]
03. 怀念您    [0:04:08.37]
04. 相依的心    [0:02:56.25]
05. AMANI    [0:04:50.00]
06. 旧日的足迹    [0:05:21.13]
07. 撒旦的诅咒    [0:03:45.00]
08. 战胜心魔    [0:04:00.47]
09. 午夜怨曲    [0:04:35.15]
10. 无泪的遗憾    [0:05:24.00]
11. 亚拉伯跳舞女郎(REMIX VERSION)    [0:04:57.00]
12. 昔日舞曲(NEW VERSION)    [0:04:19.13]
下载地址
Beyond《国语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE].rar: https://yinleku.pipipan.com/fs/329480-327222640
Beyond《粤语怀念金曲》新艺宝#AVS首版[WAV+CUE].rar: https://yinleku.pipipan.com/fs/329480-327222643

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yinleku@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 如若转载,请注明出处:http://www.yinleku.cn/hyzh/1932.html

发表回复

登录后才能评论